Mateřská škola

Aktuální informace

img22. 1. divadlo LUK „Medvíďata“ (50,-) 9:30

Kontakty

Školní řád mateřské školy v Kájově

Školní řád najdete také v sekci Dokumenty.

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Za výchovu a vzdělání každého dítěte ze zákona odpovídají jeho zákonní zástupci. Pedagogové se na naplnění povinnosti významně podílejí.

Děti mají právo, aby byli respektováni v souladu s Deklarací lidských práv a Úmluvou o jejich právech. S těmito právy souvisí i jejich povinnost uplatňovat totéž ve vztahu ke spolužákům, učitelům, rodičům a všem ostatním osobám.

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Plné znění aktuálního verze školního řádu zobrazíte kliknutím na obrázek vlevodoc.