Mateřská škola

Aktuální informace

img22. 1. divadlo LUK „Medvíďata“ (50,-) 9:30

Kontakty

Vnitřní řád mateřské školy

  • Děti se do MŠ přijímají od 6,15 – 8 hod., - po té se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě lze přivést dítě do MŠ dle potřeby rodiny. Při příchodu do MŠ po 8 hodině zvoňte!!!
  • Rodič je povinen předat dítě osobně p. učitelce
  • Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte pověřit jinou osobu (formuláře u třídních uč.). Bez písemného pověření, učitelky nevydají dítě nikomu jinému než jeho rodiči
  • Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim
  • Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním - v zájmu zdraví ostatních dětí
  • Rodiče jsou povinni nahlásit změnu v osobních datech dítěte, změnu bydliště, telefonního spojení na rodiče, změnu lékaře a zdravotní pojišťovny.
  • Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně
  • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní stravovny. U ní platí za stravné. Platí se ve stanovené dny a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy 6.15 - 16.30

Provoz třídy Medvídci (nový pavilon)
zavírací třída: Po - Pá 7.00 - 16.00

Provoz třídy Berušky (starý pavilon - nahoře)
otvírací třída: 6.15 - 16.30

Provoz třídy Sovičky (starý pavilon - dole)
otvírací doba: Po - Pá 6.45 - 15.30

Děti ze všech tříd se mohou scházet v otevírací tř. Berušky, odkud si je paní uč. odvedou před zahájením provozu do jednotlivých tříd.

Před ukončením provozu ve tř. Medvídků v 16:00 a ve třídě Sovičky 15.30, budou zbylé děti převedeny do zavírací třídy Berušek, kde bude provoz do 16.30 hod.

Režim dne

docRežim dne zobrazíte kliknutím na obrázek vlevo.

Délka pobytu venku, je upravována dle aktuálního počasí.