Kontaktní informace


Základní škola

Kontaktní údaje, adresa:
Adresa: Základní škola Kájov
Kájovská 6
Kájov
382 21
Telefon: 380 731 284
724 945 652
E-mail: reditelkazskajov.cz
Web: www.zskajov.cz
Další údaje:
IČ: 75001101
Úplný název: Základní škola a Mateřská škola Kájov
RED-IZO: 650038959
Ředitelka: Mgr. Lenka Augustinová
Zřizovatel: Obec Kájov
Kájovská 100, 38221 Kájov
Bankovní účet: 4255870217/0100

Učitelé základní školy

jméno pedagoga třída e-mail telefon
Mgr. Marta Kučerová tř. učitelka třídy 1.A kucerovazskajov.cz 721 305 804
Mgr. Anna Janovská tř. učitelka třídy 1.B janovskazskajov.cz 606 288 769
Mgr. Simona Šafaříková tř. učitelka 2. třídy safarikovazskajov.cz 606 289 167
Bc. Lucie Zimmermannová tř. učitelka 3. třídy zimmermannovazskajov.cz 725 541 329
Mgr. Lenka Augustinová tř. učitelka 4. třídy reditelkazskajov.cz 724 945 652
Mgr. Miriam Chalániová tř. učitelka 5. třídy chalaniovazskajov.cz 722 306 786
Lucie Žílová asistentka pedag. 1. tř.
matematika
zilovazskajov.cz 607 986 095
Mgr. Renata Valešová anglický jazyk valesovazskajov.cz 606 289 020
Božena Mikolášová asistentka pedag. 2. tř. -
  Kozultační hodiny všech třídních učitelů jsou možné kdykoliv dle předchozí dohody.


Další zaměstnanci školy:

jméno pozice e-mail telefon
Petra Petrová Školní družina, I. oddělní - 606 980 814
Daniela Kutilová II. Školní družina, II. oddělní - 722 306 549
Petra Žílová Školní družina, III. oddělní - 722 036 669
Renata Bínová vedoucí školní jídelny jidelnazskajov.cz 602 626 775
Petra Michálková ekonomka ekonomzskajov.cz 601 106 312

Mateřská škola

Základní údaje:
Adresa: Mateřská škola Kájov
Kájovská 6
Kájov
382 21
Telefon: 723 927 253
E-mail: mszskajov.cz
Vedoucí učitelka: Heidi Ruschaková

Na veškeré formální dokumenty uvádíme úplný název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Kájov a korektní adresu Kájovská 6 a rovněž i doručování korespondence probíhá výhradně na tuto adresu. Nicméně, pokud nás budete v rámci Kájova hledat, školka samotná se fakticky nachází na adrese Boletická 115.


Jednotlivé třídy a učitelé mateřské školy:

třída třídní učitelka druhá učitelka telefon
Sovičky, starý pavilon - dolní třída Jana Benčová Tereza Bořucká 728 719 578
Berušky, starý pavilon - horní třída Martina Hradská Kateřina Dunková 728 920 345
Medvídci, nový pavilon Heidi Ruschaková Lucie Maurerová 723 927 253