Zájmové kroužky ve školním roce 2022/2023


Kroužek Den, čas Místo Lektor
Náboženství 1.+2. tř.
pondělí
12.45 -13.45
I. patro I. třída Sestra Pia
Náboženství 3.-5. třída
pondělí
13.15 - 14.15
I. patro I. třída Sestra Pia
ZUŠ flétna
úterý
12.15 - 16.00
I. patro, kabinet Aj Mgr. Zuzana Čekanová
Keramika začátečníci
úterý
13.00 - 15.00
Keramický atelier
(suterén u tělocvičny)
Růžena Binková
Kroužek šikovných rukou
1.+2. třída
středa
12.45 - 13.45
II. patro, II. třída p. Petra Ročňová
Kroužek šikovných rukou
3.- 5. třída
středa
13.30 - 14.30
II. patro, II. třída p. Petra Ročňová
Rybářský
(nepřijímá nové členy)
středa
14.00 - 15.30
I. patro, I. třída Jaroslav Postl st.
Jaroslav Postl ml.
Florbal
čtvrtek
16.30- 18.00
Tělocvična ZŠ Peter Padúch
Dan Hansel
Jarosalv Melena
Keramika pokročilí
čtvrtek
13.30 - 15.30
Keramický atelier
(suterén u tělocvičny)
Růžena Binková
Myslivecký kroužek
čtvrtek
14.00 - 15.30
I. patro V. třída ing.Velek, ing. Kočí
MVDr. Kočová, ing. Dušek
p. Ciml, p. Šetka