Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019


Kroužek Den, čas Místo Lektor
ZUŠ flétna
pondělí
12.15 - 16.00
I. patro, kabinet Aj Mgr. Jaroslava Kurzová
Výtvarný 1. - 2. třída
pondělí
14.30- 15.30
II. patro, III.A Heidi Ruschaková
Florbal
pondělí
15.00 - 16.00
Tělocvična ZŠ Jan Balázs, Peter Padúch
Keramika
úterý
13.00 - 14.00
Keramický atelier
(suterén u tělocvičny)
Růžena Binková
Keramika
úterý
14.00 - 15.00
Keramický atelier
(suterén u tělocvičny)
Růžena Binková
Sedmihlásek
úterý
14.00 - 15.00
I. patro, IV.B Mgr. Lucie Kozáková
Karate 3.- 4. třída
středa
16.00 - 17.00
Tělocvična ZŠ David Bielik
Náboženství
středa
13.15 - 14.15
I. patro, II. třída Sestra Iris
Kytara
středa
13.30 - 14.30
I. patro, kabinet Aj Hana Havlíčková
Rybářský
středa
14.30 - 15.30
I. patro, V. třída Jaroslav Postl st.
Jaroslav Postl ml.
Keramika
čtvrtek
13.00 - 14.00
Keramický atelier
(suterén u tělocvičny)
Růžena Binková
Keramika
čtvrtek
14.00 - 15.00
Keramický atelier
(suterén u tělocvičny)
Růžena Binková
Sportovní
čtvrtek
15.00 - 16.00
Tělocvična ZŠ Jan Balázs, Peter Padúch
Přírodovědný 1.-3. tř.
pátek
13.00- 14.00
II. patro, III.A Romana Rašmanová