Provozní informace pro rodiče


Základní škola:

Hlavní vchod je otevřen v časech:

 • 6.25 - 7.25 hod (pro děti navštěvující ranní klub)
 • 7.40 - 7.55 hod
 • 12.00 - 16.30 hod
V jiném čase se škola otevírá pouze po zazvonění

Družina ZŠ

Ranní klub 6.25 - 7.45
Odpolední družina je v provozu 12.00 - 16.00 hod.

Provoz MŠ v roce 2021/2022

Provoz mateřské školy 6.15 - 16.45
Ranní příchod: do 8.00 hod

Provoz třídy Medvídci (nový pavilon)
otvírací třída: Po - Pá 6.15 - 16.00

Provoz třídy Berušky (starý pavilon - nahoře)
zavírací třída: 7.00 - 16.45

Provoz třídy Sovičky (starý pavilon - dole)
Po - Pá 7.00 - 16.00

Děti ze všech tříd se mohou scházet v otevírací třídě Medvídci, odkud si je paní učitelky odvedou před zahájením provozu do jednotlivých tříd.

Před ukončením provozu ve třídě Medvídků i Soviček v 16:00, budou zbylé děti převedeny do zavírací třídy Berušky, kde bude provoz do 16:45 hod.

Vnitřní řád mateřské školy

 • Děti se do MŠ přijímají od 6,15 – 8 hod., - po té se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě lze přivést dítě do MŠ dle potřeby rodiny. Při příchodu do MŠ po 8 hodině zvoňte!!!
 • Rodič je povinen předat dítě osobně p. učitelce
 • Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte pověřit jinou osobu (formuláře u třídních uč.). Bez písemného pověření, učitelky nevydají dítě nikomu jinému než jeho rodiči
 • Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim
 • Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním - v zájmu zdraví ostatních dětí
 • Rodiče jsou povinni nahlásit změnu v osobních datech dítěte, změnu bydliště, telefonního spojení na rodiče, změnu lékaře a zdravotní pojišťovny.
 • Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně
 • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní stravovny. U ní platí za stravné. Platí se ve stanovené dny a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ

Režim dne v MŠ (pro rok 2021/2022)

docRežim dne zobrazíte kliknutím na obrázek vlevo.

Délka pobytu venku, je upravována dle aktuálního počasí.