Rozvrh hodin, školní rok 2018/2019


1. třída

  1.
800 - 845
2.
855 - 940
3.
1005 - 1050
4.
1100 - 1145
PoČMČTV
ÚtČMPRV
StČMTVČ
ČtČČHVPRV
ČMČVV

2. třída

  1.
800 - 845
2.
855 - 940
3.
1005 - 1050
4.
1100 - 1145
5.
1155 - 1240
PoČMČPRVHV
ÚtČMČTV
StČMČPRV
ČtČMČVV
ČMTVČ

3. třída

  1.
800 - 845
2.
855 - 940
3.
1005 - 1050
4.
1100 - 1145
5.
1155 - 1230
PoČ/AČ/AMČTv
ÚtČČMVvPrv
StČ/AČ/AMČ
ČtČ/AČ/AMPrvHv
ČČMPrvTv

4.A třída

  1.
800 - 845
2.
855 - 940
3.
1005 - 1050
4.
1100 - 1145
5.
1155 - 1230
  6.
1240 - 1315
PoČMAJČ30 minut
volno-oběd
VL
ÚtČMTVVL30 minut
volno-oběd
Č
StČMAJHV
ČtČMTVČ
ČMAJVvVv
Pátá hodina, pokud probíhá výuka bez přestávky na oběd, probíhá 11:55 - 12:40.
V opačném případě je přestávka na oběd kratší (11:55 - 12:30) a po té pokračuje šestá vyučovací hodina 12:30 - 13:15.


4.B třída

  1.
800 - 845
2.
855 - 940
3.
1005 - 1050
4.
1100 - 1145
5.
1155 - 1230
  6.
1240 - 1315
PoČMČAVL
ÚtAČTvM30 minut
volno-oběd
Č
StČM30 minut
volno-oběd
Hv
ČtČMTvČ30 minut
volno-oběd
VL
AMČVvVv
Pátá hodina, pokud probíhá výuka bez přestávky na oběd, probíhá 11:55 - 12:40.
V opačném případě je přestávka na oběd kratší (11:55 - 12:30) a po té pokračuje šestá vyučovací hodina 12:30 - 13:15.


5. třída

  1.
800 - 845
2.
855 - 940
3.
1005 - 1050
4.
1100 - 1145
5.
1155 - 1230
  6.
1240 - 1315
7.
1325 - 1410
PoČMČ30 minut
volno-oběd
VVVV
ÚtMAJČVLHV
StČMČTV
ČtMČAJTVČ
ČAJINFVL
Pátá hodina, pokud probíhá výuka bez přestávky na oběd, probíhá 11:55 - 12:40.
V opačném případě je přestávka na oběd kratší (11:55 - 12:30) a po té pokračuje šestá vyučovací hodina 12:30 - 13:15.