Týdenní výukový plán pro třídu: I.

Třídní učitelka: Mgr. Simona Šafaříková
Plán pro týden: 1.6 - 5.5. 2020

Vzkazy třídního učitele:
Třídní akce v tomto týdnu:
On-line výuka:
pondělí a středa 10:45 - Pavlík Picek, Anduka Panušková (volné místo pro Honzíka, kdyby se chtěl účastnit školního vzdělávání)
pondělí a středa 11:15 - Damík Kudláček, Fanda Šetka, Pája Brůha


pátek od 10:45 - do 11: 30 - individuální volání:
Volejte, pokud budete potřebovat ujasnit nějaké cvičení (hlavně z matematiky), potíž s psaním písmenka, poradit s jakýmkoli učivem. Budu připravena na telefonu na vaše what-app zavolání. 
Český jazyk:
ČTENÍ:
slabikář : str. 96 - 104 ( nečteme všechny texty,vybereme nějaké a povídáme si o nich)

procvičujeme čtení dě tě ně, di ti ni - dy ty ny, bě pě vě mě, rozlišujeme b a d (pracovní list)

Učíme se číst slova -ie- (Julie) - v pracovním sešitě
PS: str. 59 (předchozí stránky dobrovolné)

PSANÍ
písanka str. 26 - 31
přepis - na kartičkách napsané slabiky tiskacím písmem (dě - ti , mě -ní...), děti je přepisují na tabulku psacím písmem a pak z nich rychlíci skládají slova
hra : město jméno zvíře věc - zatím hledáme jen jména, živočichy a věci, píšeme psacím písmem.

 
Matematika:
MATEMATIKA
Uč: str. 51 - 56
Procvičujeme sčítání a odčítání s přechodem přes 20 - jde to všem zatím velmi pomalu. Budeme se zabývat různými způsoby (každý si našel svůj způsob), jak se dopracovat co nejrychleji výsledku - pracovní list

opět některá cvičení necháme jen pro rychlíky, můžeme je vynechat: 51/3, 52/3, 54/4, 56/3, hry 
Prvouka:
Čas - str. 74 - 76, zopakujeme naše vědomosti o čase (test str. 74) a povídáme si o létě

Skoro všechny děti umí vyjmenovat bezvadně měsíce a dny v týdnu, ty by měly velkou jedničku. Kdo je ještě neumí, cvičte. Na hodinách budeme pracovat ještě příští rok, většina dětí už je umí - šikulky.
Hudební výchova:
Malé kotě , Drak od Bílé skály 
poslední změna: 05.06.2020 18:02