Týdenní výukový plán pro třídu: I.

Třídní učitelka: Mgr. Anna Janovská
Plán pro týden: 17.1. - 21.1. 2022

Vzkazy třídního učitele:
V úterý 18.1. proběhnou v naší třídě individuální informace pro rodiče o prospěchu a chování žáků od 15:00 do 16:30.

Děti budou dostávat čtenářské karty. Čtěte s nimi, prosím, každý den.
Každý sloupeček, který přečtou správně a plynule, podepište. Pokud se to hned nepodaří, neztrácejte trpělivost a zkoušejte číst znovu. Děti mi podepsané karty budou nosit zpět do školy.

Pokud bude venku hezké počasí a dostatek sněhu, budeme chodit ven na tělesnou výchovu.

Prosím o nastříhání písmena J a slabik ja,já,je,jé,ji,jí,jo,ju,jů.
Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
Písmeno Y a N, slabiky, slova.
Slabikář str. 16 - 21.
Pracovní sešit str. 5.
Písanka str.7 - 9.
 
Matematika:
Počítáme do 12.
Pracovní sešit str.58 - 61. 
Prvouka:
Lidské tělo.
 
Hudební výchova:
Zimní písničky. 
Tělesná výchova:
Gymnastika, pohybové hry. 
Výtvarná výchova:
Zima. 
Pracovní činnosti:
Zima. 
poslední změna: 16.01.2022 21:21