Týdenní výukový plán pro třídu: I.A

Třídní učitelka: Mgr. Simona Šafaříková
Plán pro týden: 20.3 - 24.3. 2023

Vzkazy třídního učitele:
Třídní akce v tomto týdnu:
Velká pochvala pro děti, které nám ve třídě zarecitovaly básně. 
Český jazyk:
ČTENÍ - b-d

Školák Pepa 2 : str. 24 - 31, vynecháme cvičení Velikonoce
Každodenní trénink čtení: str. 23 a 30
Slovník s obrázky: do str. 43 a 48, 49
Pepovinky: Dobrovolné, děti mohou číst strany, které je zajímají.

PSANÍ
Písanka 2: str. 36 - 40 - b, J, ř

 
Matematika:
Co už umíme, Počítáme do 18
Matematika 2: str. 24 - 27 
Prvouka:
jaro - rostliny, ptáci 
Hudební výchova:
Jarní písně 
Výtvarná výchova:
jaro 
Pracovní činnosti:
jaro 
poslední změna: 17.03.2023 18:59