Týdenní výukový plán pro třídu: I.B

Třídní učitelka: Mgr. Marta Kučerová
Plán pro týden: 30.1. - 3.2. 2023

Vzkazy třídního učitele:
3.2.2023 POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
ŠKOLÁK PEPA 1 str. 91-93 + OPAKOVÁNÍ

TRÉNINK ČTENÍ Školák Pepa1 str. 92

SLOVNÍK S OBRÁZKY str. 4-37

PEPOVA PÍSANKA 1 str. 31

PEPOVA PÍSANKA 2 str. 17 
Matematika:
Matematika 2. díl - seznámení
OPAKOVÁNÍ 
Přírodověda:
Zimní oblečení
 
Hudební výchova:
Postavil jsem sněhuláka 
Tělesná výchova:
Přihrávky s míčem
 
Výtvarná výchova:
Zima 
Pracovní činnosti:
Zima 
poslední změna: 27.01.2023 07:35