Týdenní výukový plán pro třídu: I.B

Třídní učitelka: Mgr. Anna Janovská
Plán pro týden: 8.4. - 12.4. 2024

Vzkazy třídního učitele:
Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
ŠKOLÁK PEPA str. 38-41.
PÍSANKA str.45-48. 
Matematika:
Počítáme do 19.
Pracovní sešit 2 str. 29-32.
 
Prvouka:
Mláďata na jaře. 
Hudební výchova:
Jaro už je tu. 
Tělesná výchova:
Pohybové hry, gymnastika. 
Výtvarná výchova:
Jaro. 
Pracovní činnosti:
Jaro. 
poslední změna: 07.04.2024 21:06