Týdenní výukový plán pro třídu: II.

Třídní učitelka: Mgr. Simona Šafaříková
Plán pro týden: 18.1. - 22.1. 2021

Vzkazy třídního učitele:
Vážení rodiče,
děti dostaly domů školní sešit z češtiny a z matematiky (tam píšou z obou stran). Prosím, podepište ho, abych věděla, že jste si sešity prohlédli a viděli, jak děti pracují. Stále bojujeme s úpravou v sešitech. Vynechat řádku, napsat datum. Neškrtat každé druhé slovo, ale nejdřív rozmyslet, co píšu. Když řeknu, že budeme psát do sloupečků, tak psát do sloupečků. To platí obecně - poslouchat zadání. Děti si vše rády dělají po svém. Někdy volnost mají, samostatnost a schopnost poradit si podporuji, ale když chci něco konkrétního, musí to udělat. Vždy to má nějaký důvod - často přehlednost, úprava. Domácí úkol z čj měl být ve dvou sloupečkách. Zadání dodržely tři děti - tímto ty tři moc chválím. Je to ale moc skromné skóre, protože jsem zadání hodně zdůraznila. Všichni v pátek na čtenářskou dílnu ani nepřinesly knihu a neměli, co číst.
Třídní akce v tomto týdnu:
Chtěla bych zkusit udělat on-line rodičovskou schůzku s informacemi o známkách.
Termín: čtvrtek 21.1. 15:30 - 16:30
Zde je odkaz: https://meet.google.com/arx-vnzy-ewx
Někdy v tomto čase prosím zadejte odkaz, uvidím, kdo čeká na vpuštění a postupně po jednom Vás "vpustím" a promluvíme. Snad se nám zadaří.
 
Český jazyk:
Nové učivo: Měkké i ve slabikách po měkkých souhláskách
Procvičujeme: Přepis textu, psaní y po tvrdých slabikách
na známky: y po tvrdých souhláskách
učebnice čj : str. 53 - 61
PS: str. 46 máme, 47,48
písanka: písanka č. 2 - 2 strany, za písanku č. 1 dostaly děti souhrnnou známku a nechají si ji už doma.
čítanka: str. 73 - 76


 
Matematika:
Nové učivo: jeviště (připravujeme vědomosti o plášti krychle), počítáme do 60
Procvičujeme: násobení a dělení dvěma
Na známky: pětiminutovka ústně do 20, písemně do 50,aktivita ve škole

Prac.s: Nyní budeme trochu přeskakovat cvičení. Vynecháme všechna, kde je třeba násobilka tří a výše. K nim se vrátíme později.

12/2, 3dobrovolný dú
13/1,2, 3, 4, 5
14/1,2,3,4,5
15/1,2

 
Prvouka:
Ústní opakování - zkoušení ústního projevu - kdo nemá známku, nic nám za prosinec a leden neřekl
ústní zkoušení - příroda v zimě (zvířátka v lese, ptáci, rostliny), svátky, zimní měsíce
Ps: Lidské tělo str. 31 - 33 části těla, smysly, nemoc a úraz 
Hudební výchova:
poslech, nota celá, čtvrťová, osminová a půlová 
Tělesná výchova:
Vycházka.
Chodíme ven do sněhu, dávejte, prosím, dětem do školy čepice a rukavice, případně také teplejší kalhoty do sněhu. 
Výtvarná výchova:
zima 
Pracovní činnosti:
Zima. 
poslední změna: 15.01.2021 19:30