Týdenní výukový plán pro třídu: II.

Třídní učitelka: Mgr. Leona Hradecká
Plán pro týden: 17.1. - 21.1. 2022

Vzkazy třídního učitele:
Naučit básničku na leden, děti si vyberou z čítanky.
Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
Opakujeme.
Uč. do str. 52
Ps do str. 44
Písanka - do str. 5
 
Matematika:
Opakujeme.
Ps - dokončení
M karty - nic
Sloupečky - Počítáme do 23. 
Prvouka:
Lidské tělo - nemoc a úraz, žijeme zdravě, u lékaře.
PS str. do str. 35. 
Hudební výchova:
Kdybys měla, má panenko. 
Tělesná výchova:
Pohybové a míčové hry, soutěže 
Výtvarná výchova:
Házedlo. 
Pracovní činnosti:
Sněhulák - dokončení práce u minulé hodiny 
poslední změna: 16.01.2022 21:22