Týdenní výukový plán pro třídu: II.

Třídní učitelka: Mgr. Simona Šafaříková
Plán pro týden: 19.10. - 23. 10. 2020

Vzkazy třídního učitele:
Snad nás čeká pouze tento jeden týden on-line výuky:

pondělí: M
Budeme potřebovat pracovní sešit, papír, psací potřeby
Zkontrolujeme cvičení z min týdne. Vyjmenujeme čís.řadu do 30.
Společně začneme některá cvičení: 22/2 - poslední z modrého obláčku, 22/4 nové zvířátko - pes

úterý : čj
Budeme potřebovat papír a psací potřeby, pracovní sešit, str. 16 - Řekneme si o větě jednoduché a souvětí.
prv- Kdo by z prvouky něco potřeboval, může se zeptat.

čtvrtek
M -potřebujeme pracovní sešit a psací potřeby
23/2 hadi, zkontrolujeme cvičení z tohoto týdneTřídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
Nové učivo: Věta jednoduchá a souvětí - on-line výuka
Procvičujeme: Abeceda, psaní vět

písanka: str. 16 - 18 (minulý týden jsme vynechali wW), - procvičujeme písmena o, O, A, d.
o : Ať je hubené a píšeme malou kličku, aby se nepletlo s a.
A, O: Také jsou obě písmenka hubená, žádná kolečka - kousek mají i rovnoběžné čáry ("jako koleje"). Pozor u napojení Ol - písmeno malé l jede od velkého O šikmo nahoru - žádný oblouček - prohnutí dolů.
Odpovědi na všechny otázky: Přečteme modrý text u písmenka, podtrhneme tužkou všechna slova, která napíšeme do odpovědi. Ano/ Ne - Je také věta, takže píšeme velké písmeno a tečka za větou)

učebnice čj : str. 16 - 18 pouze ústně (sloh vynechte)
pracovní sešit čj: str. 14 - 16
jeden pracovní list (psaní slov podle abecedy)

čtení: Čteme dvakrát 10 minut svoji knihu - (můžeme zkoušet číst i potichu). Najdeme v textu slovo, vymyslíme otázku k textu, najdeme v textu, k čemu se vztahuje obrázek. Zkrátka - musíme vědět, co čteme. Po prázdninách si děti knihu přinesou a ukážou, co přečetly. 
Matematika:
Nové učivo: Naučíme se vyjmenovat řadu do 30, pes

druhá karta
druhý list s příklady
prac.sešit: str. 22 - 25/2 (končíme pavučinami)
Vynecháme: parkety 22/hra, 23/hra a autobus 24/1(dobrovolně můžete, vracet se k němu nebudeme), 24/3 pouze dopíšeme do dvou tabulek číselnou řadu. (Žádné dvojice nevypisujte - s tím se pomoříme ve škole společně.)

rady:
22/2 - Číslice se opakují v ustáleném pořadí (on-line - pondělí)
22/3 - Nakreslete si
22/4 - Nové zvířátko - pes - (on-line - pondělí)
23/2 - hadi - jako 14/2 (on-line - čtvrtek)
23/3 - píšeme šipky - jako 18/1

 
Prvouka:
Někdo již dostal jedničku: Znám svoji adresu, dokážu zřetelně říct, kde bydlím, jak se jmenuji já a moji rodiče a zhruba, jednoduše řeknu, jak bych se domů dostal. (Použiju nějaký dopravní prostředek?) MAPA -poznat ČR, ukázat, kde leží Praha, Kájov, řeka Vltava, hnědé vysočiny (hory), zelené nížiny

pracovní sešit: Máme zakroužkováno, co samostatně udělat. V úterý na on-line hodině se můžete zeptat, kdyby někde nebylo jasné zadání.
 
Hudební výchova:
V zahradě na hrušce 
poslední změna: 16.10.2020 06:41