Týdenní výukový plán pro třídu: III.

Třídní učitelka: Mgr. Marta Kučerová
Plán pro týden: 22.6. - 30.6.2020

Vzkazy třídního učitele:
Milé děti, rodiče,
tento týden již nové úkoly ve výukových plánech nenajdete. Protože se ve čtvrtek naposledy vybírají pracovní sešity a písanka, využijte tento čas k doplnění všech cvičení.
Ve čtvrtek 25.června od 9.00 do 12.00 hod na školním dvoře se budou sešity odevzdávat. Společně s nimi přineste i zkontrolované učebnice. Domů si naopak odnesete výkresy, kufříky...
Třídní akce v tomto týdnu:
V tomto týdnu ve středu máme naplánovaný pěší výlet s dětmi, které navštěvují nyní školu, do lesa směr na "Dubík". Pokud nám počasí dovolí, vyrazili bychom ráno v osm a můžete se k nám přidat i vy, děvčata a kluci, kteří jste se učili pouze z domova.
Sraz: před školou před osmou
Sebou: pláštěnku, svačinu, pití.  
Český jazyk:
PÍSANKA: str. 31,32

ČJ PS
36/1,2,3,4
37/1,2,3
38/1,2,3
 
Matematika:
M PS
44/2,3
45/4,5,6,8,9
46/2,3,4,5,6
47 -48

M UČ
104/4
104/5
 
Anglický jazyk:
1.
PS str. 60/ 1 Přečtěte si a překládejte text. Nezapomeňte k pochopení využít slovní nápovědu vedle textu. Podle získaných informací zapište do bílých míst v obrázku názvy zvířat. Pozor na množné číslo.

2.
Učebnice str.62/ 1 Přečtěte si a překládejte text. Určete si, ve kterých větách je sloveso „has got“ a ve kterých je sloveso „is“.
PS str. 62/ 1 Nevíte-li si rady, hledejte slovíčka ve slovníčku nebo učebnici. Chodidlo se píše FEET.

3.
PS str. 62/ 2 K vyplnění textu u prvního obrázku použijte tato slova: six, small, a monster, big, tail, long, white. Text u druhého obrázku doplňte samostatně.

4.
Učebnice str. 62/ 2 Popisujte ústně (anglicky) příšery. Tvořte například věty: Ono je vysoké. Ono má dvě dlouhé nohy. Ono má bílá křídla. Ono je chlupaté. Ono má krátký ocas a dlouhé drápy. (Nezapomínejte na členy.)
PS str. 62/ 3

5.
Připomeňte si slovíčka „the same“ a „different“ (lekce 18).
PS str. 65/ 4 Podle vzoru u hadů popište každé zvíře a pak na horní linku napište, zda jsou daná dvě zvířata naproti sobě stejná nebo rozdílná. Vybarvěte si je.

 
Prvouka:
69/1,2,3
70/4,5
71/celou

 
poslední změna: 22.06.2020 06:33