Týdenní výukový plán pro třídu: III.

Třídní učitelka: Mgr. Marta Kučerová
Plán pro týden: 24.2.- 28.2.2020

Vzkazy třídního učitele:
Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
Vyjmenovaná slova po B, L, M - opakování.
Slovní druhy.
Podstatná jména.
Přídavná jména.
Zájmena.
 
Matematika:
Násobilka!!!
Vývojový diagram.
Náhodná procházka.


 
Anglický jazyk:
Lekce 11 – čísla 20,30,40...100.
How old are you? I am 30 years old. 
Prvouka:
Chráníme přírodu.
Voda. 
Hudební výchova:
Není nutno.Druhy taktů. 
Výtvarná výchova:
Zima.
Šití. 
Pracovní činnosti:
Zima.
šití. 
poslední změna: 21.02.2020 07:23