Týdenní výukový plán pro třídu: III.

Třídní učitelka: Mgr. Simona Šafaříková
Plán pro týden: 17.1. - 21.1. 2022

Vzkazy třídního učitele:
Třídní akce v tomto týdnu:
pondělí 17. 1. 2022 15:00 - 16:30 konzultace pro rodiče
konzultace Aj v tomto termínu jsou zrušeny

každou středu - plavání
 
Český jazyk:
Pololetní opakování - jeden test - vše po vyjmenovaná slova po L
hlásky, slabiky, slova, věty, druhy vět, obojetné, tvrdé, měkké souhlásky, párové souhlásky (b-p...), bě, pě vě mě, význam slova (souznačná, protikladná, souřadná, nadřazená, podřazená, ...), vyjmenovaná a příbuzná slova po L, B

probíráme vyjm. slova po M - slova příbuzná

Uč: 48 - 51
PS: 37 - 39
písanka: dokončujeme 1. díl
psaní o knížce - již můžete odevzdávat ( poslední termín 24. ledna)
 
Matematika:
Pololetní opakování - každý malý test nebo pětiminutovka - sčítání, odčítání pamětné i písemné (dvojmístná i trojmístná čísla), násobilka, osa, závorky, přednost násobení, čtvercová síť, slovní úlohy, šipky (krokové rovnice), stavba a její plán

probíráme indické násobení trojmístného čísla
uč: 44 - 47
ps: výběr cvičení na opakování 35 - 40

 
Anglický jazyk:
U 9 – I am John. I am a boy. I’m nine years old.
 
Prvouka:
Lidské tělo - zdraví
PS: 32 - 34
Prezentace dobrovolných referátů.

Děti mohou na 14 dní do školy přinést knihu o lidském těle, pokud by doma nějakou měly.
Budu zadávat dobrovolné referáty: Akceptuji referáty jen zpracované dětmi, pořádně napsané, všemu v referátu musí rozumět, ne jen opsat něco z internetu. Ve třídě přednést - předvést - ukázat tak , aby to ostatní zajímalo (čemu rozumím, co zajímá mě, většinou zaujme i ostatní). Dotazy dětí k tématu vítány. Den před prezentací je nutné přinést ke kontrole, pak případně doplní, opraví, prezentujeme jen zkontrolované referáty.
Ať se přihlásí, kdo má zájem anebo si potřebuje vylepšit známku.
 
Hudební výchova:
pomlky
Tancuj, tancuj


 
Tělesná výchova:
plavání 
poslední změna: 16.01.2022 17:18