Týdenní výukový plán pro třídu: III.

Třídní učitelka: Mgr. Hana Batíková
Plán pro týden: 18. 1. - 22.1. 2021

Vzkazy třídního učitele:
Číst každý den alespoň 10 minut.
Procvičovat násobení a dělení každý den.
Procvičovat vyjmenovaná slova po B, L, M
Ve středu 20. ledna se od 14.00 - 15.30 hod konají on-line třídní schůzky pro rodiče, kteří si domluvili schůzku mailem.


Kontakt na p. uč. Renatu Valešovou (Aj): 606 289 020

Třídní akce v tomto týdnu:
Pondělí 18. 1.
 
Český jazyk:
Naučit se vyjmenovaná slova po M
Uč. str. 49-51
PS str. 36 - 39
Písanka str. 31, 1
Pracovní listy na opakování vyjmenovaných slov po b
 
Matematika:
Uč. str. 47/3, 6, 7 48/1, 2, 4 49/3, 4, 5 50/1
PS str. 33/3 34/1, 2 37/6, 10, 11
 
Anglický jazyk:
Lekce 10 – Family. He is tall. / He's tall. She is slim. / She's slim.
Lekce 5 – English alphabet (procvičování).

A a [ei] J j [dʒei] S s [es]
B b [bi:] K k [kei] T t [ti:]
C c [si:] L l [el] U u [ju:]
D d [di:] M m [em] V v [vi:]
E e [i:] N n [en] W w [’dʌblju:]
F f [ef] O o [əʊ] X x [eks]
G g [dʒi:] P p [pi:] Y y [wai]
H h [eitʃ] Q q [kju:] Z z [zed]
I i [ai] R r [a:]

Jak číst fonetické znaky v závorce:
a: = á i: = í u: = ů, ú
ʌ = a ʃ = š
tʃ = č dʒ = dž

Doporučuji trénovat poslech abecedy na: https://www.youtube.com/watch?v=Uxw7ILNQYiE


 
Prvouka:

str.31 Smysly
Vnitřní orgány - opakování

 
poslední změna: 17.01.2021 18:04