Týdenní výukový plán pro třídu: III.

Třídní učitelka: Mgr. Marta Kučerová
Plán pro týden: 1.6. - 7.6.2020

Vzkazy třídního učitele:
Milí rodiče.
Ve středu 3. června v době od 9.00 do 12.00 hod. budou opět vybírány pracovní sešity, tentokrát na školním dvoře.
Zpět si je můžete vyzvednout v pondělí 7. června ve stejném čase od 9.00 do 12.00 hod.
Proto na tento týden dostáváte úkoly v pracovních sešitech pouze na pondělí a úterý. Na zbývající dny máte v plánech k dispozici odkazy na procvičování důležitého učiva z M a ČJ.

Dětem přeji vše nejlepší k jejich pondělnímu svátku.
Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
PÍSANKA: str. 27, 28

PS str. 16/celou 
Matematika:
PS str. 37/4,6
38/1 (použij krokovadlo a panáčka)
38/3
39/3 (ověřujeme záměnou sčítanců, na kalkulačce, zkoušku píšeme vedle)

Každý den narýsujte alespoň 10 různých kružnic.
 
Anglický jazyk:
U 22 – 23
PS str. 58/ 2 Nakreslit podle textu obrázky zvířat.

PS str. 59/ 3 Popsat podle obrázku ze cv. 2 pejska. Např.: Toto je nějaký pes. On má nějaký krátký krk. On má nějaké dlouhé tělo. On má krátké nohy. On má krátké uši. Napište celkem pět vět.
Pak stejným způsobem popište kočku. Např.: Toto je nějaká kočka. Ona má dlouhé hmatové vousy. Ona má chlupaté packy. Ona má krátké nohy. Ona má nějaký dlouhý ocas.

PS str. 59/ 4 Doplňte do vět slovíčko „is“ nebo slovíčko „has got“. Nejdříve si věty řekněte česky – musí mít smysl. Pak je napište.

Napsat a trénovat slovíčka U 23.
Učebnice str. 60 – 61 Ukazovat si na obrázcích zvířata a pojmenovávat je.

PS str. 61/ 4 Dejte slova do správného pořadí – napište si nad ně čísla. Pak si poskládanou větu přečtěte. Nakonec ji napište na linky.
 
Prvouka:
PS str. 64/2 (nápověda:zahrada, sad, vinice, park)
64/3
65/1,2,3 
poslední změna: 05.06.2020 19:24