Týdenní výukový plán pro třídu: III.

Třídní učitelka: Bc. Lucie Zimmermannová
Plán pro týden: 25.9. - 29.9. 2023

Vzkazy třídního učitele:
Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Učebnice strana 13 - 14
PS: 8 - 9
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
Učebnice strana 15
PS: strana 10

Prosím o připomenutí páteční čtenářské dílny.

 
Matematika:
Písemné sčítání pod sebe (bez přechodu přes desítku a s přechodem v řádu desítek)
Krokování
Parkety
Učebnice strana 10, 11, 12
PS: strana 10 a 11
V pondělí je poslední termín odevzdání sloupečků.  
Anglický jazyk:
Lekce 2 – What’s this? It’s a bus.
Znaky pro anglickou výslovnost – Thanks [θæŋks]

Kompletní slovní zásobu ke každé lekci i s výslovností, která není v jednotlivých lekcích v učebnici uvedena, Vám mohu pro děti zaslat prostřednictvím e-mailu.
Kontaktní adresa: valesova.zskajov@seznam.cz
 
Prvouka:
Domov
Naše vlast, Praha
PS strana 7, 8, 9
 
Tělesná výchova:
Atletika - skok do dálky, hod kriketovým míčkem 
Pracovní činnosti:
Podzim 
poslední změna: 23.09.2023 10:03