Týdenní výukový plán pro třídu: III.

Třídní učitelka: Mgr. Leona Hradecká
Plán pro týden: 30. 1. - 3. 2. 2023

Vzkazy třídního učitele:
Pátek 3. 2. 2023 – Pololetní prázdniny
Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
Opakování VS po B, L, M.
Učebnice: do str. 53
PS: dokončení
Písanka: dokončení
Čítanka str. 72, 73
Čtenářská dílna bude vždy v pátek, děti si budou nosit své knihy.

 
Matematika:
Indické násobení dvoumístných čísel.
Učebnice: do str. 59
PS: do str. 7
Sloupečky - nejsou, začneme zase až ve 2. pololetí
Pětiminutovky - malá násobilka do 9. 
Anglický jazyk:
U 10 – This is my mum. She is slim. She’s young.
She is… = She’s…
U 11 – Čísla 20, 30, 40… 100 
Prvouka:
Látky a jejich vlastnosti: měříme teplotu, čas, hmotnost, objem (umět jednotky teploty, času, hmotnosti a objemu!)
Prac.sešit str.23

Vlastní aktivita = přinášet pomůcky (obrázky, knihy...) podle učiva 
Hudební výchova:
Píseň Žádnyj neví, co sou Domažlice. 
Tělesná výchova:
Cvičení na nářadí, švédská bedna, koza, trampolína
Úbor = tepláky (legíny), tričko, mikina, boty na ven i do tělocvičny a ponožky 
Výtvarná výchova:
Zimní okno - dokončení práce

Kufřík a v něm vše potřebné :-)

 
Pracovní činnosti:
Práce s vlnou 
poslední změna: 30.01.2023 15:50