Týdenní výukový plán pro třídu: IV.

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Augustinová
Plán pro týden: 1. 6. 5. 6. 2020

Vzkazy třídního učitele:
Milí rodiče,
tento týden bude méně náročný. Myslím, že všechna cvičení by měly děti zvádnou samy.
Ve středu budu v čase 9.00 - 12.00 hod v prostoru školního dvora vybírat sešity z ČJ, Aj, Ma, Př a referáty v Vl.
Prosím, aby doma zůstal školní sešit z Čj. Sešity budou k vyzvednutí v pondělí mezi 9.00 - 12.00 hod opt na školním dvoře.
Třídní akce v tomto týdnu:
Ahoj děti,
příští týden bude trochu oddychovější, v pondělí máte svátek a jinak vám ho zpříjemnit nemohu:-).
Do středy budete trochu procvičovat, od středy pak už budete mít jen kvízy, hádanky... a každý den jedno cvičení do školního sešitu. 
Český jazyk:
PS str. 26/ cv. 1, 2, 3, 4
17/ cv. 2, 3
Uč. str. 83/ cv. 2
84/ cv. 6
90/ cv. 7 
Matematika:
1.
PS 35 - dopočítej zbývající 4 příklady
PS 36/ 6
2.
PS 36/ 7, 8
3.
Uč 96/ 19
Vymysli alespoň dvě možnosti, co by mohl Radim ze svého nákupu odebrat a jeho nákup spočítej. I kolik mu zůstalo peněz. Můžeš zapsat jako účtenku, jako to vidíš na obrázku.
4.
Uč 97/ 7 - pracuj na papír nebo do sešitu
5.
Uč 92/ 13 - pracuj do geometrického sešitu nebo na papír
 
Anglický jazyk:
Zapsat a učit se slovíčka U 21 (budeme je potřebovat příští rok)

Učebnice:
str. 56/ 1 trénovat názvy povolání
str. 56/ 2 Přiřazovat si povolání k druhu práce – říkat si věty „Prodavači prodávají jídlo.“
str. 57/ 3 Přečíst a přeložit si věty (pozor na tvar slovesa za osobami he, she)
str. 57/ 4 Podle vzorů ve cv. 3 říkat věty o lidech na obrázcích.

PS str. 56/ 1 Očíslovat obrázky, pak číslo obrázku zapsat ke správnému názvu povolání.
PS str. 56/ 2 Očíslovat 1 až 7 slovesa v prvním sloupci, pak čísla zapisovat ke správné pracovní aktivitě ve druhém sloupci.
PS str. 56/ 3 Používejte slovní spojení ze cvičení 2 a napište věty. Např. „Zubaři kontrolují naše zuby.“
PS str. 56/ 4 Napište o rodičích. Nepište pravdu! Používejte jen slovíčka z U 21, abyste je trénovali, lépe si je zapamatovali. Např. „Moje máma je pilotka. Řídí letadla. Má ráda svou práci. Pak napište věty o nějakém muži a o nějaké ženě.
 
Přírodověda:
Učebnice str. 56, 57 Pracovní sešit str. 32,33 cv. 2, 3, 4
 
Hudební výchova:
Zazpívat si můžete každý den- třeba společně s rodiči:-)
 
Tělesná výchova:
Věřím, že nezahalíte a běháte po zahradě, chodíte na procházky..
V jedno dopise jsem se dočetla i o zdolávání překážkové dráhy :-) 1*
 
Výtvarná výchova:
 
Vlastivěda:
Z prezentace na stránce: https://slideplayer.cz/slide/3690313/ udělat krátký referát o Jihočeském kraji + nakreslit obrázek zámku Hluboká nad Vltavou.  
poslední změna: 05.06.2020 20:56