Týdenní výukový plán pro třídu: IV.

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Augustinová
Plán pro týden: 22.6. - 26. 6. 2020

Vzkazy třídního učitele:
Milí rodiče, skvělé děti,
děkuji vám všem za zvládnutí mimořádné situace a přeji všem hezké prázdniny:-)
Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
Prázdniny :-)
 
Matematika:
Úlohy z učebnice vypracuj na papír nebo do sešitu.
Učebnice
101/ 1, 2, 3
102/ 11, 12, 15
104/ 26
PS
40 – 46/ na těchto stranách je 9 úloh, vyber si tři

 
Anglický jazyk:
1. PS str. 60/ 2 Rozluštěte přesmyčky č. 1 až č. 6 a napište vyluštěná slova na linky.
Pak rozluštěte přesmyčky a) až f) a napište vyluštěná slova na linky.

2. PS str. 60/ 3 K vypracování úkolu vyhledávejte pomoc v učebnici i PS. Používejte pro sestavení vět slovíčka ze cv. 2/60 v PS.

3. Opakování
Otázky a odpovědi: PS str. 61/ 6 Pozor na otázky, které začínají tázacím slovíčkem. Zde musíme odpovědět celou dlouhou větou. K odpovědi na otázku, které začíná slovesem, stačí použít 3 slova (Ano, zájmeno sloveso. Ne, zájmeno sloveso.) Jde o „krátké odpovědi.“

4. Opakování slovíček
PS str. 60/ 1 Doplňte slova, která se vztahují k uvedeným dvěma místům (school, home).

5. Opakování slovíček
PS str. 61/ 5 Na každé lince musí být jedno slovíčko.

 
Přírodověda:
Učebnice str. 58, 59
Pracovní sešit str. 33 cvičení 5, 6 a str. 34 cvičení 1, 2, 3
 
Hudební výchova:
Zazpívat si můžete každý den- třeba společně s rodiči:-)
 
Tělesná výchova:
Věřím, že nezahalíte a běháte po zahradě, chodíte na procházky..
V jedno dopise jsem se dočetla i o zdolávání překážkové dráhy :-) 1*
 
Výtvarná výchova:
 
Vlastivěda:
Učebnice str. 9. - Karlovarský kraj, str. 10 - Liberecký kraj a Královehradecký kraj, str. 14 - Plzeňský kraj
Pracovní sešit str. 6 cvičení 7, 8
 
poslední změna: 19.07.2020 21:13