Týdenní výukový plán pro třídu: IV.

Třídní učitelka: Mgr. Renata Valešová
Plán pro týden: 17.1. - 21.1. 2022

Vzkazy třídního učitele:
Třídní akce v tomto týdnu:
Vážení rodiče,

plánované konzultace o prospěchu a chování pro 4. třídu se v pondělí 17. 1. 2022 ze zdravotních důvodů neuskuteční (a to včetně informací o Čj a Ma). O náhradním termínu budete informováni.
 
Český jazyk:
Podstatná jména- rod, číslo
PS str. 36/ cv. 1-4
str. 37/ cv. 2 - 5
Opakování: vyjmenovaná slova 
Matematika:
Uč. krychlové stavby, práce s daty, do str.55
PS - postupné dokončování pracovního sešitu
sloupečky na + - jsme dokončili, začínáme s násobilkou (81 - 88)
 
Anglický jazyk:
U8 – Potraviny, sloveso „like“ (procvičování)
U9 – Otázka s „like“: Do you like Coke? Yes, I do. No, I don’t.

 
Přírodověda:
Ekosystém les - uč. od str. 30

 
Hudební výchova:
Buchet je spousta
Rytmické hry 
Tělesná výchova:
Pohybové a míčové hry

 
Výtvarná výchova:
Zima 
Pracovní činnosti:
Šití – dokončení
 
Vlastivěda:
Lucemburkové v Čechách:
Karel IV., Václav IV., Zikmund 
poslední změna: 16.01.2022 17:20