Týdenní výukový plán pro třídu: IV.

Třídní učitelka: Mgr. Marta Kučerová
Plán pro týden: 19.10. - 23.10.2020

Vzkazy třídního učitele:
Pravidelně denně HLASITĚ čteme alespoň 10 minut!

Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
Pracovní list: str. 26,33,34

UČ (přečíst, ústně): 20/1,2,3,4

PS : 15/1,3 + 15/1 dole
16/2,3,4
 
Matematika:
UČ : 17/47
PS : 13/6,7,8
14/9
 
Anglický jazyk:
Opakování – Sloveso have got. Otázka a krátká odpověď:
Have you got a pet? Yes, I have. No, I don’t.
Has he got a cat? Yes, he has. No, he hasn’t.¨
Písemné procvičování na pracovních listech (velký pracovní list - druhé cvičení; malý pracovní list - 8 otázek i s odpověďmi) 
Přírodověda:
Části rostlin:
KOŘENY
STONEK (byliny, dřeviny)
LISTY (fotosyntéza)
KVĚT (slouží k rozmnožování)

PS 5/1
6/1,2,3,4,5,6


Odkaz na názorné video o rostlinách a jejich částech:
https://www.youtube.com/watch?v=SDV2znkwAxs

(Některé informace ve videu jsou rozšiřující, ale video na živých květinách zachycuje i základní učivo pro 4. třídu.)
 
Vlastivěda:
Velká Morava
MOJMÍR I.
VĚROZVĚSTOVÉ r. 863
KONSTANTIN (Cyril)
METODĚJ
KŘESŤANSTVÍ
STAROSLOVĚNŠTINA
HLAHOLICE
LATINKA
Knížata:
MOJMÍR I. -RASTISLAV-SVATOPLUK I. – MOJMÍR II. + SVATOPLUK II.

PS 9/1,2

Pro zpestření učiva něco k pokoukání:
https://www.youtube.com/watch?v=6IH9Ct8oRSE (Praotec Čech)
https://www.youtube.com/watch?v=TGKV84pzdco (Sámova říše)
https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4 (Velká Morava)
https://www.youtube.com/watch?v=TeWjikhhPrM (Pověsti)


 
poslední změna: 18.10.2020 20:03