Týdenní výukový plán pro třídu: IV.

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Augustinová
Plán pro týden: 17.2. - 21.2.2020

Vzkazy třídního učitele:
Přeji krásné prázdniny, odpočinutí se sejdeme zase 17.2.:-)
Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
Pádové otázky, skloňování podstaných jmen
Uč str. 49
PS I - dokočení
PS II str. 2 
Matematika:
Zlomky

Uč - do str. 58
Ps - do str. 8 
Anglický jazyk:
Lekce 12 – 3. osoba jedn. čísla Lucy likes reading, she reads comics.
John likes sport. He plays volleyball.
 
Přírodověda:
Živá a neživá příroda.
Voda
Vzduch
Teplo a světlo
Půda
Minerály a horniny 
Hudební výchova:
Čtení z not, valčík, Valčíček
 
Tělesná výchova:
Nástupy
Překážkové dráhy
Kondiční cvičení
Protahovací cvičení 
Výtvarná výchova:
Pravěk 
Pracovní činnosti:
Eskymák 
Vlastivěda:
Pravěk
Starší doba kamenná
Mladší doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná
Keltové 
poslední změna: 17.02.2020 07:36