Týdenní výukový plán pro třídu: IV.

Třídní učitelka: Mgr. Marta Kučerová
Plán pro týden: 18.1. - 22.1.2021

Vzkazy třídního učitele:
V pondělí 18. ledna se od 14.00 - 15.30 hod konají on-line konzultace pro rodiče, kteří si domluvili schůzku mailem.Kontakt na p. uč. Renatu Valešovou (Aj: 606 289 020 )
Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
Podstatná jména
Pádové otázky 
Matematika:
Římské číslice
Geometrie I
Práce s daty
Písemné dělení
 
Anglický jazyk:
U 11 – Roční období. Aktivity v ročním období.
I like skiing in winter. He likes skateboarding in spring.
U 12 – Slovesa ve 3. os. jedn. č. (He reads magazines. She playes golf.)

11. 1. Zapsat do slovníčku slovíčka U 11.
12. 1. Učebnice str.30/4 umět slovíčka z prvního a druhého sloupečku.
13. 1. PS str. 30/2. Učit se zbytek slovíček U 11.
15. 1. PS str. 26/1 
Přírodověda:
Horniny a nerosty 
Vlastivěda:
Doba pohusitská
Nástup Habsburků 
poslední změna: 15.01.2021 16:43