Týdenní výukový plán pro třídu: V.

Třídní učitelka: Mgr. Marta Kučerová
Plán pro týden: 6.6. - 10.6. 2022

Vzkazy třídního učitele:
Třídní akce v tomto týdnu:
Ve čtvrtek 9.6. 2022 jedeme na exkurzi do Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově. 
Český jazyk:
Podmět a přísudek 
Matematika:
Objem, obsah, kostra 
Anglický jazyk:
U 20 – Budoucí čas ( I am flying to Spain. He is relaxing at home.)
Opakování učiva 
Vlastivěda:
Evropa 
Přírodověda:
Jednoduché stroje 
Hudební výchova:
Rodné údolí 
Tělesná výchova:
Atletika 
Výtvarná výchova:
Jaro 
Pracovní činnosti:
Jaro 
Informatika:
Referát - Kájovské pověsti- dokončení práce z minulé hodiny

 
poslední změna: 17.06.2022 14:00