Týdenní výukový plán pro třídu: V.

Třídní učitelka: Mgr. Marta Kučerová
Plán pro týden: 17.1. - 21.1. 2022

Vzkazy třídního učitele:
Třídní akce v tomto týdnu:
Pokračuje plavecký výcvik místo hodin TV. 
Český jazyk:
Podstatná jména - rod, skloňování 
Matematika:
Rovnice
Konstrukce 
Anglický jazyk:
U 9 – minulý čas sloves „be“ (was, were)
I was born in May. He was born in spring. You were born at Christmas.
 
Vlastivěda:
První světová válka

 
Přírodověda:
Podnebné pásy - opakování 
Hudební výchova:
W. A. Mozart
Tři oříšky 
Tělesná výchova:
Plavání 
Výtvarná výchova:
Zima 
Pracovní činnosti:
Zima 
Informatika:
Malování
Předdefinované tvary - kruh, obdélník
další tvary
 
poslední změna: 14.01.2022 13:33