Týdenní výukový plán pro třídu: V.A

Třídní učitelka: Mgr. Leona Hradecká
Plán pro týden: 1. 5. - 5. 6. 2020

Vzkazy třídního učitele:
13. týden
Vážení rodiče,
od 25. 5. se vracíme k běžnému režimu v plánování učiva. Týdenní plány budou aktualizovány opět každé pondělí.
Ve středu se budou v čase od 9.00 - 12.00 hod v prostoru školního dvora vybírat PS sešity z ČJ, Aj, Ma, Př a Vl.
Sešity budou k vyzvednutí v pondělí mezi 9.00 - 12.00 hod opět na školním dvoře.

Vážení rodiče,
některé z dětí, bohužel, výrazně zanedbávají úkoly v pracovním sešitě z Aj. I přesto se najde sešit, kde není vyplněno několik celých stran (12). Jde o dlouhodobou samostatnou práci dítěte. Pokud nebude zadaná práce splněna, hrozí danému dítěti o stupeň horší známka. Prosím o dohlédnutí na vyplnění zadané práce.
Renata Valešová
Třídní akce v tomto týdnu:
Milé děti, trochu si popracujeme v pondělí a úterý, protože ve středu musíte opět odevzdat PS. Zbytek týdne je volnější v češtině, jedno cvičení z učebnice a pracovní list. 
Český jazyk:
Zájmena dokončení.
1.
Neurčitá
Uč 104 - přečíst, naučit, ústně cv. 15, 16
PS 55/ 1, 2
2.
Záporná
Uč 104 - přečíst, naučit, cv. 17
PS 55/ 1, 2 - stačí podtrhnout zájmena, 3 - nenašla jsem neurčité zájmeno, snad budete mít větší štěstí ;-)
3.
Uč 143 (novější 141) / 1a) - přepiš na papír či do sešitu, nad doplňovanými slovy napiš číslo slovního druhu, do sloupečku vypiš slovesa a urči všechny mluvnické kategorie
4.
Pracovní list s básní "Rodičovství".
5.
Zápis přečtených knih do čtenářského deníku, udělejte si v něm pořádek, knihy zapište a odpovězte na otázky.

 
Matematika:
1.
PS 41/ 1 - ověř si na kalkulačce
Uč 96/ 4 - na papír nebo do sešitu
2.
Uč 96/ 6 - na papír nebo do sešitu, stačí mi řešení, zvládnutý zápis rovnice bude na jedničku
PS 41/ 2 - ověř si na kalkulačce
3.
Uč 97/ 8, 9 - do čtverečkovaného sešitu
4.
Uč 96/ 1, 2 - na papír
5.
Uč 97/ 10, 11 - zápis souřadnic si připomeň na straně 30 cvičení 21, naše A (0; 0)

* Uč 96/ 7 pro ty, kdo měli 1 z matematiky, uvidíme, jestli si ji zasloužíte zase :-)
 
Anglický jazyk:
U 21 Plánovaná budoucnost
Učit se slovíčka.
Přečíst si pozorně tabulku v učebnici str. 56/ 2.
Čtěte zde: PLÁNOVÁNÍ A ZÁMĚRY
Jde o nějaký plán, záměr něco dělat. Chtěli bychom to dělat, ale není ještě úplně jisté, zda se to uskuteční. Plánování a záměry vyjadřuje české „chci, chtěl bych, hodlám, chytám se.“ Př.: Chystáme se pracovat na zahradě, ale ještě nevíme, jaké bude počasí. Hodlám jít s kamarádem do kina, ale nevím, jestli on bude moci jít (může se stát, že bude mít trénink).
Plánování vyjádříme vazbou: be + going to + infinitivem významového slovesa:
We are going to work in the garden. John is going to visit his friend.
I am going to clean my bedroom. I am going to stay at home and relax.

Otázka
Is he going to climb a rock? Yes, he is.
Are you going to sail your new boat? No, I am not.
What are you going to do next weekend? I am going to meet my grandparents.

Pozor!
Pokud chceme sdělit, že plánujeme někam jet, pak bychom měli sloveso „go“ použít ve větě hned dvakrát: „ I am going to go to Prague.“ Tato varianta se nepoužívá. Druhé „go“(ve funkci významového slovesa) se vypouští a věta se zkrátí: „I am going to Prague“.
S infinitivem významového slovesa se zároveň vypouští i „to“, které mu předcházelo. Slovíčko to, které stojí před Prague, plní funkci předložky (do Prahy) a tudíž ve větě zůstává.
(soubor „Aj 5 - budoucí čas“ zaslán emailem rodičům 25. 5.)

Učebnice str. 56/ 1 Číst si a překládat si texty.
PS str. 56/ 2 Tvořit věty pomocí slovíček ze cv. 1/56
PS str. 57/ 3
PS str. 57/ 4 Vyberte si z tabulky tři aktivity a napište věty o svém kamarádovi. Vzor je anglicky napsaný pod tabulkou.(On pojede do Španělska. On se tam chystá sbírat zkameněliny.) Jde vždy o dvě věty na jedné lince: Ona pojede…. Ona se chystá …
PS str. 58/ 1 Procvičení plánované budoucnosti. Slovíčka z U 22 nejsou potřeba. Doplňujte plánované aktivity podle obrázků (poslouchat hudbu, opalovat se…)
 
Vlastivěda:
Vzdělávání v českých zemích - učebnice str.12,13
Pracovní sešit str. 10 cv. 3, 4 
Přírodověda:
Smyslová soustava - sluch - učebnice str. 59
Pracovní sešit str. 35 cv. 17 
Výtvarná výchova:
https://www.vls.cz/novinky/461
výtvarná soutěž, kdo má zájem :-) 
poslední změna: 05.06.2020 18:03