Týdenní výukový plán pro třídu: V.

Třídní učitelka: Mgr. Renata Valešová
Plán pro týden: 30.1. - 3.2. 2023

Vzkazy třídního učitele:
Pátek 3. 2. 2023 – Pololetní prázdniny
Třídní akce v tomto týdnu:
Pátá třída bude v únoru zajišťovat masopustní veselici ve škole i v MŠ. Prosím rodiče o spolupráci při přípravě vhodných masek pro děti do jejich průvodu (21. 2. 2023).
Například:
Medvěd a medvědář, babka, dědek, žebrák, kominík, smrtka, ženich, nevěsta, čert, anděl, kobyla, prase, koza (obecně zvířecí masky), vodník, cikánka, řezník, pekař, kovář, kuchař (řemeslníci), kat, muzikant… 
Český jazyk:
Podstatná jména - rod, skloňování
PS str. 35/cv. 2
37/cv. 1, 2, 3
38ú4, 5, 6, 7  
Matematika:
Opakování. Písemná práce str. 60.
Prosím, aby si děti nosily pomůcky na geometrii.
Učebnice: do str. 60
PS: do str. 9
Sloupečky - nejsou, začneme zase až ve 2. pololetí
Minutovky na velkou násobilku. 
Anglický jazyk:
U 9 a 10
Sloveso BE v minulém čase: Tvary was/wasn’t, were/weren’t
Otázka a odpověď: Were you at the party? Yes, I was. No, I wasn’t.
PS str. 26-27/1,2,5


 
Přírodověda:
Vesmír – Měsíc. Dobývání vesmíru. 
Vlastivěda:
První Československá republika, str. 41-43 
Tělesná výchova:
Plavecký výcvik 
Výtvarná výchova:
Hodina nebude – pololetní prázdniny 
Pracovní činnosti:
Práce s vlnou- chobotnice 
Hudební výchova:
Voda voděnka 
Informatika:
Vkládání textu do obrázku 
poslední změna: 27.01.2023 17:32