Týdenní výukový plán pro třídu: V.A

Třídní učitelka: Mgr. Leona Hradecká
Plán pro týden: 22. 6. - 27. 6. 2020

Vzkazy třídního učitele:
16. týden
Vážení rodiče, milé děti.
Tento týden se učivo už aktualizovat nebude. Zbývající čas je určen k doplnění nevypracovaných cvičení.
Dovolí-li počasí a bude-li se dětem chtít, půjdeme v týdnu na procházku (to se týká Filipa, Elly, Julie a Honzy). Nebude na škodu, když budou chodit sportovně oblečeny.
Ve čtvrtek 25. 6. se naposledy vyberou pracovní sešity. Máte-li ještě nejaké jiné sešity, papíry nebo pracovní listy, přineste je také, ráda se podívám. Zároveň doneste všechny učebnice. Dejte je do pořádku. Vygumujte, co tam nepatří, vyndejte všechny vaše papírky, odstraňte obaly a porovnejte rohy stránek.

Odevzdávání pracovních sešitů proběhne na školním dvoře od 9 do 12 hodin. Děti si domů odnesou výkresy, kufříky a portfólia.
Třídní akce v tomto týdnu:
Děti, plán nechávám z 15. týdne, kdyby někdo ještě potřeboval něco do čtvrtku "doladit" :-) Na dnešek bych měla jeden zajímavý úkol. Napište mi, jak si představujete, že bude vypadat váš život, až vám bude 30 let. Fantazii se meze nekladou. Co jste vystudovaly nebo se naučily? Jaká je vaše práce, zaměstnání? Máte muže nebo ženu, děti? Kolik? Jak se jmenují? Kde bydlíte? Chováte nějaké zvíře? Nebo nejste ženatí, vdané, ale třeba cestujete? Co vás baví, co děláte? ... Pište po čem vaše srdce touží, je jedno, jestli se vám to může splnit nebo ne. V úterý na srazu bych si to mohla přečíst? Když to budete mít, vezměte to s sebou :-) 
Český jazyk:
Číslovky
1. Uč 114 – 116 pečlivě si přečti tabulky
Uč 114/ 3 ústně
Uč 115/ 4 ústně
Uč 116/ 6 ústně
PS 58/ 2, 3

2. PS str. 59/ 1a)
Uč 117/ pečlivě čti tabulku s číslovkami DVA, OBA, DVĚ, OBĚ
Uč 117/ 1 ústně
PS 59/ 2, 3

3. Uč 117 přečíst tabulku s číslovkami TŘI, ČTYŘI
Uč 117/ 2 ústně
Uč 118/ 3a)b) ústně
PS 59/ 4

4. Uč 118 přečti všechny tabulky
Uč 118/ 4, 5 ústně
PS 60/ 4, 5

5. Opakování
Číslovky – učebnice 119/ 1a) ústně, 2a) ústně
Zájmena – PS 60/ 1, 2, 3
 
Matematika:
Úlohy z učebnice vypracuj na papír nebo do sešitu.
Učebnice
98/ 16 vypočítej písemně
100/ 30 (a – e)
101/ 38
102/ 46
103/ 54

PS
36/ 1, 4
37/ 5, 6 (odpověď ve 4. řádku nebudeš vědět – jedna je „na třetí“ a druhá odpověď je „na druhou“), 7
38/ 10, 11, 12
 
Anglický jazyk:
1. PS str. 60/ 2

2. Opakování – PS str. 68/ 2

3. Opakování – PS str. 69/ 3

4. Opakování
PS str. 69/ 4 Sledujte vzor na konci cvičení. Pište věty a číslovky zapisujte slovně!

5. Opakování
PS str. 72/ 1 Vyberte si v každém rámečku dvě slovní spojení. S každým z nich zapište jednu větu. Celkem bude napsáno 6 vět!
JEDNA VĚTA NA JEDNU LINKU Sledujte vzor na první lince.


 
Vlastivěda:
Pracovní sešit opakování - Život po třicetileté válce na str. 11. cvičení 1, 2  
Přírodověda:
Smyslová soustava - Čich, chuť, hmat - učebnice str. 60
Pracovní sešit str. 35 cv. 18 a str. 36 cv. 19, 20, 21 
poslední změna: 22.06.2020 00:22