Týdenní výukový plán pro třídu: V.B

Třídní učitelka: Mgr. Renata Valešová
Plán pro týden: 15. 6. - 19. 6. 2020

Vzkazy třídního učitele:
Vážení rodiče,
v pondělí 8. 6. budou ke zpětnému vyzvednutí připraveny pracovní sešity, a to opět v době od 9.00 do 12.00 hod na školním dvoře.

Některé z dětí neměly v pracovních sešitech vyplněno velké množství cvičení. Úkoly v pracovních sešitech z Čj byly součástí přípravy na přijímací zkoušky. Pokud chybí polovina úkolů, nelze takovou práci hodnotit jedničkou. Všechna cvičení musí být do týdne vyplněna.

Některým chyběla zároveň i velká část cvičení v Aj. Chápu, že se blíží konec roku, ale nelze akceptovat nesplnění takového množství úkolů.

Velmi ráda zmiňuji i pochvalu. Zaslouží si ji ti, kteří poctivě zapisovali do školních či domácích sešitů cvičení zadaná z učebnice i z PS a odevzdali i napsané slohy. Opravdu mne to potěšilo.
Třídní akce v tomto týdnu:
 
Český jazyk:
Skloňování osobních zájmen
Učebnice str. 105 až 109 (starší vydání 101 až 105) – pečlivě číst modré rámečky, hledat si v nich pomoc při plnění úkolů
Str. 105 (101) – naučit se tvary zájmen já, ty, se. Pozor na tvary mně (3. a 6. pád), mě (4. a 2. pád).
Str. 105(101) / 1, 2 Ústní procvičování.
Str. 106(102) / 3a), 4 Ústní procvičování.
Str. 107(103) / 7, 9 Ústní procvičování.
PS str. 56/ 1, 2, 3, 4a) písemně 4b) ústně, 5a) písemně 5b) ústně

Učebnice str. 108-109(104-105) – Sledujte modré tabulky.
Ústně procvičujte str. 108-109 / 11, 12, 14a) b), 15
PS str. 57/ 1 (část B), 1, 2, 3 (část C)
 
Matematika:
1.
PS 41/ 1 - ověř si na kalkulačce
Uč 96/ 4 - na papír nebo do sešitu
2.
Uč 96/ 6 - na papír nebo do sešitu, stačí mi řešení, zvládnutý zápis rovnice bude na jedničku
PS 41/ 2 - ověř si na kalkulačce
3.
Uč 97/ 8, 9 - do čtverečkovaného sešitu
4.
Uč 96/ 1, 2 - na papír
5.
Uč 97/ 10, 11 - zápis souřadnic si připomeň na straně 30 cvičení 21, naše A (0; 0)

* Uč 96/ 7 pro ty, kdo měli 1 z matematiky, uvidíme, jestli si ji zasloužíte zase :-)
 
Anglický jazyk:
U 21 Plánovaná budoucnost
Učit se slovíčka.
Přečíst si pozorně tabulku v učebnici str. 56/ 2.
Čtěte zde: PLÁNOVÁNÍ A ZÁMĚRY
Jde o nějaký plán, záměr něco dělat. Chtěli bychom to dělat, ale není ještě úplně jisté, zda se to uskuteční. Plánování a záměry vyjadřuje české „chci, chtěl bych, hodlám, chytám se.“ Př.: Chystáme se pracovat na zahradě, ale ještě nevíme, jaké bude počasí. Hodlám jít s kamarádem do kina, ale nevím, jestli on bude moci jít (může se stát, že bude mít trénink).
Plánování vyjádříme vazbou: be + going to + infinitivem významového slovesa:
We are going to work in the garden. John is going to visit his friend.
I am going to clean my bedroom. I am going to stay at home and relax.

Otázka
Is he going to climb a rock? Yes, he is.
Are you going to sail your new boat? No, I am not.
What are you going to do next weekend? I am going to meet my grandparents.

Pozor!
Pokud chceme sdělit, že plánujeme někam jet, pak bychom měli sloveso „go“ použít ve větě hned dvakrát: „ I am going to go to Prague.“ Tato varianta se nepoužívá. Druhé „go“(ve funkci významového slovesa) se vypouští a věta se zkrátí: „I am going to Prague“.
S infinitivem významového slovesa se zároveň vypouští i „to“, které mu předcházelo. Slovíčko to, které stojí před Prague, plní funkci předložky (do Prahy) a tudíž ve větě zůstává.
(soubor „Aj 5 - budoucí čas“ zaslán emailem rodičům 25. 5.)

Učebnice str. 56/ 1 Číst si a překládat si texty.
PS str. 56/ 2 Tvořit věty pomocí slovíček ze cv. 1/56
PS str. 57/ 3
PS str. 57/ 4 Vyberte si z tabulky tři aktivity a napište věty o svém kamarádovi. Vzor je anglicky napsaný pod tabulkou.(On pojede do Španělska. On se tam chystá sbírat zkameněliny.) Jde vždy o dvě věty na jedné lince: Ona pojede…. Ona se chystá …
PS str. 58/ 1 Procvičení plánované budoucnosti. Slovíčka z U 22 nejsou potřeba. Doplňujte plánované aktivity podle obrázků (poslouchat hudbu, opalovat se…)
 
Vlastivěda:
Vzdělávání v českých zemích - učebnice str.12,13
Pracovní sešit str. 10 cv. 3,4 
Přírodověda:
Smyslová soustava - sluch - učebnice str. 59
Pracovní sešit str. 35 cv. 17 
poslední změna: 05.06.2020 18:03