Týdenní výukový plán pro třídu: V.B

Třídní učitelka: Mgr. Renata Valešová
Plán pro týden: 24. 2.. - 28. 2. 2020

Vzkazy třídního učitele:
Třídní akce v tomto týdnu:
Úterý 25. 2. 2020 – Masopustní veselice.
Děti se budou během dopoledne pohybovat venku po Kájově. Kostýmy budou muset obléci přes teplé oblečení (bundy). Prosím, přizpůsobte dětem obuv a oděv, který budou mít pod kostýmem aktuálnímu úternímu počasí. Střídavě budou poskakovat, tanvovat a postávat. 
Český jazyk:
Podstatná jména – vzory ženského rodu. Uč. str. 57 až 62 (pád, číslo, rod a vzory), PS str. 39.
Dětem potřebují mít zafixované všechny tvary vzorů podstatných jmen. Je nutno si je pravidelně procvičovat i doma.


 
Matematika:
Biland, geometrie, zlomky

Uč - do str. 57
Ps - 8

testy ke stažení: http://gzw.cz/clanky/1423888643 
Anglický jazyk:

U 12 At the zoo, animals, minulý čas sloves have got a to be.


Lekce 11 – HAD (sloveso have got v minulém čase).


 
Vlastivěda:
Pravěk - doba bronzová, železná 
Přírodověda:
Živá a neživá příroda 
Hudební výchova:
Dechové nástroje, opakování písní 
Tělesná výchova:
Pohybové hry, fyzická kondice 
Výtvarná výchova:
Zimní krajina - dokončení 
Pracovní činnosti:
Tučňák 
poslední změna: 21.02.2020 07:47